Tirsdag den 9. november 2021 på Kultorvet i København

Tirsdag den 9. november 2021 på Kultorvet i København

FAKKELMANIFESTATION DEN 9. NOVEMBER

  • Aldrig mere en Krystalnat
  • Hjælp FN – tag flere kvoteflygtninge
  • Asyl til forfulgte – nej til flere grænsemure
  • Stop de farlige udvisninger

Kære venner

I år kan vi igen markere årsdagen for Krystalnatten den 9. november 1938. Coronarestriktionerne er ophævede og vi kan mødes i tryghed og med omtanke på Kultorvet kl. 16.30 i København.

Vi ansøger derfor om økonomisk opbakning til afholdelsen af fakkelmanifestationen, som vi har tradition for at afholde til minde om de ofre, som nazisternes overfald på jøder i Tyskland og Østrig skabte og som blev startskuddet til en optrapning af forfølgelserne af politiske modstandere, mindretal, handicappede og andre, som ikke passede ind i det racerene nazistiske 1.000 års rige.

Alle støtte-beløb bliver modtaget med kyshånd på vores konto: 0400 – 4020549772

Arrangementet ledes af formand for Byggefagenes Samvirke, Henrik Juul Rasmussen.

Taler:

Michala Clante Bendixen, formand for Refugees Welcome: ”Nationalismen fortrænger humanismen i Europa”

Aydin Soei, forfatter og sociolog; ”Det udlændingepolitiske kapløb”

Jair Melchior, overrabbiner, Det jødiske Samfund

Musik af Radiant Arcadia og af Goldschmidts Børnekor, Stjernekoret.

Vi håber at se en masse dejlige mennesker til vores fakkelmanifestation
– fakler kan købes på stedet ..

Med venlig hilsen

Mette Geldmann, Kontakt for Krystalnatinitiativet: Mail: m.geldmann@gmail.com

Grundlag: Ingen flygter for sjov. Det gør man kun, når det er nødvendigt for at undgå forfølgelse, krig, kriser, ødelæggelser og overgreb. Sådan var det i mellemkrigstiden, hvor jøder, romaer, politiske modstandere, nationale og etniske mindretal blev jagtet af reaktionære, nazister og højreekstreme. Alle blev de udset som ’prügelknaber’, der blev gjort ansvarlige for datidens økonomiske og politiske kriser. Forfølgelsen blev set som en løftestang for såkaldte ’løsninger’ som gennem etniske udrensninger og forfølgelse skulle sikre politisk magt til ’tusindårsriger’ i forskellige nationale varianter.

I dag flygtes der stadig som følge af kriser, krige, diktaturer, religiøs intolerance og politiske modsætninger. Nazisternes Krystalnat den 9. november 1938 gentages i nye udgaver og under andre former. Ikke mindre skræmmende i dag end dengang. Det er lige så ødelæggende for samfund, mennesker og kulturer i dag, som det skete, da nazister og fascister hærgede og satte den politiske dagsorden dengang.

Afhjælpningen af flygtningestrømmene rundt om i verden – også tæt på os her i Europa – kræver fælles indsats. Danmark bidrager både ude og hjemme. Men ikke nok. Mere bør gøres. At tage flere kvoteflygtninge gennem FN er et enkelt bidrag. Her må politikerne tage ansvar, hæve loftet og hjælpe flere flygtninge til at få en tålelig tilværelse og et værdigt liv.

I lyset af de fortsatte krig i blandt andet Syrien og nu senest Afghanistan må der ydes mere hjælp til flygtninge. Forfulgte må sikres beskyttelse og ikke sendes tilbage til farlige områder.

At stå op for flygtningenes liv og sikkerhed i dag er den rette måde at ære mindet om de forfulgte, som nazisternes Krystalnat i november 1938 blev startskuddet til den systematiske udryddelse af millioner af mennesker i Anden Verdenskrigs kz-lejre.

Aldrig mere en Krystalnat.

Arrangør: Krystalnatinitiativet