FAKKELMANIFESTATION FOR FRED OG SAMEKSISTENS – DEN 9. NOVEMBER 2023 ER AFLYST

FAKKELMANIFESTATION FOR FRED OG SAMEKSISTENS – DEN 9. NOVEMBER 2023 ER AFLYST

Kære venner
Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse
Krystalnatarrangementet på Kultorvet d. 9.11.2023 kl. 16.30-18

– vi er kede af det og lettede …; det er I måske også…
– og måske er I også vrede …


Vores begrundelse for at aflyse:

Krystalnatinitiativet arbejder på det humanistiske værdigrundlag (fra 1993)
– med en særlig understregning af: “Ingen partipolitik! Intet om Palæstina-Israel konflikten!”
Dette sidste ville vi ikke kunne undgå at komme ind på i år, hvor så mange følelser fylder os.
– se gerne vores værdigrundlag
her. Baggrund


Vi er lige nu vidner til så meget lidelse – for både israelere og palæstinensere – som er helt uden for vores humanistiske orientering og fatteevne. Vi ser børnenes, forældres og bedsteforældres frygt, sorg og lidelser og vi frygter, græder, sørger og lider med dem.

Vi er vidne til en humanitær katastrofe og vi må ikke opgive vores beslutsomhed om hjælp til alle nødlidende. Vores håb er, at vi alle bestræber os på at arbejde for en varig, fredelig og værdig fremtid for både det israelske og det palæstinensiske folk, hvor vanskelig det end synes lige nu. Som vi ser det, er der intet andet alternativ, der kan give håb om sikkerhed for nutidige og fremtidige generationer.


Vores paroler for Krystalnatarrangementet 2023var:
Ja til fællesskab, nej til splittelse!
Minoriteters ret til egne fortællinger og værdighed!
Aldrig mere en Krystalnat!!!
– De første to udvikler vi hvert år i forhold til aktuelle problemstillinger …


Og i voresplanlægning for arrangementet på Kultorvet 2023 havde vi valgt følgende taler:
* Overrabbiner Jair Melchior
* Julie Jeeg: “Den rejsende” af Ulrich A. Boschwict, øjenvidne, påbegyndt i november 1938.
* To medlemmer af Motorcykelklubben MuJu & Co. MC Danmark
* Leder af DFUNK: Dansk flygtningehjælp Ungdom, Direktør Tarek Hussein
Alle taler har givet tilsagn om at deltage næste år.

Så sæt gerne ET STORT X I KALENDEREN d. 9/11 2024
Næste år på Kultorvet!”

Med håb om at nå så langt som muligt ind i hjertet til mennesker, som oprigtigt er optaget af en varig fred og humanitær hjælp og støtte til alle berørte.
På gensyn! Og alt godt!

Mette Geldmann, kontaktperson for New Outlook og Krystalnatinitiativet d. 1.11.2023


Den 27. oktober 2023 udtaler talsperson for NewOutlook og Krystalnatsinitiativet, Mette Geldmann.

Kære venner!

Med blødende hjerte, rystede og fulde af sorg følger vi nyhedsstrømmen og mange af os har nære og kære, som direkte er berørt af de meget grusomme dødelige angreb, massakrer og

gidseltagninger i krigen mellem Israel og Harmas.

Vi er vidner til så meget lidelse hos både israelere og palæstinensere, som er helt uden for vores

sædvanlige humanistiske orientering og fatteevne.

Intet kan retfærdiggøre brud på basale civile menneskerettigheder!

Der er intet men, udslettelse af folkeslag kan ikke relativeres!

Vi er vidne til en humanitær katastrofe og vi må ikke opgive vores beslutsomhed om hjælp til alle

nødlidende.

Vores håb er, at vi bestræber os på at arbejde for en fredelig fremtid for både det israelske og det palæstinensiske folk; hvor vanskeligt det end synes lige nu.

Der er intet alternativ, der vil give håb om sikkerhed for fremtidige generationer.

Lige nu får jeg personligt en masse henvendelser.

Jeg forsøger at svare, men kan lagt fra nå alle, selvom jeg prioriterer dialogens vej.

Jeg vil derfor forsøge at klargøre og svare på nogen af henvendelserne her.

Krystalnatinitiativet (krystalnatten.dk) har arbejdet på et humanistiske grundlag i 30 år

– med særlig understregning af: ”Ingen partipolitik! Intet om Palæstina-Israel konflikten!”:

Værdigrundlag

”Ingen flygter for sjov. Det gør man kun, når det er nødvendigt for at undgå forfølgelse, krig, kriser,

ødelæggelser og overgreb. Sådan var det i mellemkrigstiden, hvor jøder, romaer, homosexuelle politiske modstandere, nationale og etniske mindretal blev jagtet af reaktionære, nazister og

højreradikale. Alle blev de udset som ’prügelknaber’, der blev gjort ansvarlige for datidens økonomiske og politiske kriser. Forfølgelsen blev set som en løftestang for såkaldte ’løsninger’ som gennem etniske udrensninger og forfølgelse skulle sikre politisk magt til ’tusindårsriger’ i forskellige nationale varianter.

I dag flygtes der stadig som følge af kriser, krige, diktaturer, religiøs intolerance og politiske modsætninger. Nazisternes Krystalnat den 9. november 1938 gentages i nye udgaver og under andre former. Ikke mindre skræmmende i dag end dengang. Det er lige så ødelæggende for samfund, mennesker og kulturer i dag, som dengang det skete, da nazister og fascister hærgede og

satte den politiske dagsorden.

Afhjælpningen af flygtningestrømmene rundt om i verden – også tæt på os her i Europa – kræver fælles indsats. Danmark bidrager både ude og hjemme. Men ikke nok. Mere bør gøres. At tage

flere kvoteflygtninge gennem FN er et enkelt bidrag. Her må politikerne tage ansvar, hæve loftet og

hjælpe flere flygtninge til at få en tålelig tilværelse og et værdigt liv.

At stå op for flygtningenes liv og sikkerhed i dag er den rette måde at ære mindet om de forfulgte, som nazisternes Krystalnat i november 1938 blev startskuddet til den systematiske udryddelse af millioner af mennesker i Anden Verdenskrigs kz-lejre.

Krystalnatinitiativet (siden 1993)

Vores paroler for Krystalnatarrangementet i år er:

Ja til fællesskab, nej til splittelse!

Minoriteters ret til egne fortællinger og værdighed!

Aldrig mere en Krystalnat!!!

www.Krystalnatten.dk

I vores foreløbige planlægning for arrangementet på Kultorvet 2023 har vi valgt følgende taler:

* Overrabbiner Jair Melchior

* Facilitator i Amnesty, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening medlem af Asylnetværket og SOSRacisme Julie Jeeg

* To medlemmer af Motorcykelklubben MuJu & Co. MC Danmark

* Leder af DFUNK: Dansk flygtningehjælp Ungdom, Direktør Tarek Hussein

Tarek blev enstemmigt valgt som leder af DFUNK og overtog d. 1.6. direktørposten efter Nathasha Al-Hariri, som var gift med initiativtageren til en ”Fredsring og protest i terrorrens skygge” – med ca. 1.000 mennesker: jøder, muslimer og kristne – rundt om Synagogen d. 14.3.2015, efter drabet på Dan Uzan:

Nidal El-Jabri; som på dette tidspunkt var direktør for Mino-Danmark.

– Jeg selv holdt både Nidal og Natasha i hånden som led i ringen.

I Krystalnatinitiativet har vi således efter bedste evne valgt to jøder, to muslimer og en kristen til at tale.

Med håb om, at nå så langt som muligt ind i kredsen af mennesker, som oprigtigt et optaget af en varig fred og humanitær hjælp og støtte til alle berørte.

Alt godt!

Mette Geldmann